گروه بین الملل -

خبرنگار شبکه من و تو در تییوتر خود نوشت: مشکوک بودن بمب گذاری در نزدیکی هتل کوبورگ منجر به بسته شدن خیابان های اطراف شد.

به گزارشافکارنیوز؛ وی این خبر را به نقل از پلیس نقل کرده است. وی مدعیست پلیس به وی گفته است که بسته های مشکوکی را یافته است.