به گزارشافکارنیوز، ناراحتی و اندوه شدید دو برادر سعود الفیصل، یعنی ترکی الفیصل و بندر الفصیل در فرودگاه جده، هنگام خروج جنازه برادرشان از هواپیما، از دید دوربین های خبرنگاران دور نماند و تصاویر اشک ریختن دو برادر سعود الفیصل، مورد توجه کاربران اینترنت در کشوری قرار گرفت که مردمش، حاکمان خود را قدرت مطلق و به دور از ضعف و سستی می‌پندارند.

ترکی بن فیصل، برادر سعود الفیصل رییس سازمان اطلاعات عربستان(از ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۱)، طولانی ترین زمان تصدی این منصب را در عربستان به خود اختصاص داده بود.

اشک های ترکی الفیصل

بندر الفیصل برادر سعود الفیصل