گروه بین الملل -

خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منابع خود نوشت: بعید است تا صبح به توافق برسیم.

به گزارشافکارنیوز؛ این منبع در گفتگو با ایتارتاس گفت: طرف ها به کار بر سر مسائل برجسته ادامه می دهند. این موضوع زمان می برد و بر اساس محاسبات ما تا صبح بعید است که توافق هسته ای اعلام شود.