به گزارشافکارنیوز، تصاویری از دوره‌های آموزشی طاقت فرسا در ارتش برخی کشورهای جهان را در اینجا مشاهده کنید.


دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
سینه خیز رفتن تفنگداران تایوانی روی صخره‌های مرجانی به مسافت ۵۰ متر
دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
آموزش نیروهای داوطلب عراقی در صحرای نجف

دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
نیروهای آمریکایی در حال نوشیدن خون مار؛ آموزش زنده ماندن در صحرا
دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
پایین فرستادن نیروهای ژاپنی از بالگرد

دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
آموزش نیروهای چینی در دمای ۳۰ درجه زیر صفر


دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
پرش نیروهای آمریکایی با چتر


دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
آموزش نیروهای داوطلب عراقی در نجف

دشوارترین تمرینهای نظامی دنیا+ عکس
آموزش نیروها در یکی از پایگاه های نظامی در چین