به گزارش افکارنیوز، گروه تروریستی داعش هر روز مرتکب جنایت های بزرگی می شود. این گروه روزانه هزارن مورد قاچاق انسان، برده داری، تجاوز و … مرتکب می شود اما در عین حال مدعی است که افراد گناه کار و مجرم را مجازات می کند.

در تعدادی از جدیدترین تصاویری که از این گروه منتشر شده است چند نفر که جرمشان سرقت اعلام شده به یک محل عمومی آورده شده اند و دستشان از ناحیه مچ قطع شد.


قطع دست سارقان توسط داعش! + تصاویر 18+

قطع دست سارقان توسط داعش! + تصاویر 18+

قطع دست سارقان توسط داعش! + تصاویر 18+