به گزارش افکارخبر، فرماندهی کل یگان های حمایت از کردهای سوریه در عین العرب(استان حلب در شمال سوریه) با صدور بیانیه ای اعلام کرد: شش نفر از نیروهای یگان های حمایت از مردم کرد پس از مجروح شدن در درگیری با مزدوران داعش در عین العرب، از طریق گذرگاه مرشد بینار برای درمان به باکور ترکیه انتقال یافتند و دوران درمان خود را در ترکیه گذراندند؛ اما ارتباط با این شش نفرازمدتی پیش قطع شده است.

در این بیانیه آمده است که اطلاعات حاکی از آن است که دولت ترکیه، این شش نیروی زخمی را از طریق دروازه مرزی در منطقه باب الهوی به جبهه النصره تحویل داده است.

دراین بیانیه از دولت ترکیه خواسته شده است که به سرعت درباره این موضع و تحویل شش نیروی یگان های حمایت از مردم کرد توضیح دهد.

عمر قادر، أحمد شيركو ، ريبر سيهو ، أحمد حلوم، جمال أحمد بشير محمد ، شش نفری هستند که فرماندهی کل یگان های حمایت از کردهای سوریه، ترکیه را به تحویل آنان به جبهه النصره متهم کرده است.