به گزارش افکارخبر، مرکز حقوق بشر بحرین افزود: زندانیان بندهای ۱و ۴ زندان مرکزی جو روز شنبه(۱۷مرداد، ۸ اگوست ۲۰۱۵) از سوی مسوولان زندان و بدون هیچ دلیلی مورد ضرب و شتم و توهین قرار گرفتند.
بر اساس این گزارش، عباس مال الله و قیس عباس از جمله کسانی بودند که درمعرض این حملات قرار گرفتند.

مرکز حقوق بشر بحرین از مقامات این کشور خواست تا از سیاست سرکوب و شکنجه زندانیان به دست مزدوران دست بردارند.
این مرکز هم چنین بر ضرورت احترام به حقوق بشربه ویژه حقوق زندانیان تاکید کرد.