به گزارش افکارخبر، " کریم النوری " در گفت وگو با سومریه نیوز خاطرنشان کرد: منابعی در موصل به ما اطلاع دادند که گروه تروریستی داعش شیخ ریان العبد ربه الجبوری یکی از شیوخ عشیره الجبور را با شماری از نزدیکان وی اعدام کرد.

النوری افزود: داعش الجبوری و نزدیکانش را به اتهام فراری دادن زنان ایزدی به استان دهوک اعدام کرد.

"محمد سورچی" سخنگوی نیروهای بسیج ملی نیز اعلام کرد: گروه داعش اسامی ۲۰۰۷ نفری را که اعدام کرده منتشر و برگه اسامی آنان را بر دیوارهای اداره پزشکی قانونی موصل چسبانده است.