به گزارش افکارخبر، لحظاتی قبل زلزله‌ای شدید کابل پایتخت افغانستان را به لرزه در آورد.

تاکنون قدرت این زلزله و میزان خسارات و تلفات ناشی از این رویداد طبیعی مشخص نشده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال میگردد.