به گزارش افکارخبر، " نوری مالکی " روز دوشنبه گفت: برخی افراد سودجو و فرصت طلب درصدد سرقت جنبش و تظاهرات مردمی هستند، که با هدف مطالبه بهبود خدمات درکشور برگزار می شود.

شبکه سومریه نیوز تأکید کرد، مالکی طی سخنانی در مراسمی به مناسبت سالروز انقلاب بیستم در استان المثنی گفت، درصورتی که دراین تظاهرات شاهد سردادن شعارهای ضد دین و مراجع باشیم، تظاهرات از چارچوب خود خارج خواهد شد.

مالکی همچنین درباره خسارت دیدن نیروهای امنیتی عراق در مرحله بعد در صورت خارج شدن تظاهرات از کنترل هشدار داد.

وی تظاهرات را حق مشروع و قانونی هر شهروندی که قانون را قبول داشته باشد، دانست و گفت که مطالبه خدمات و مبارزه با فساد و فاسدان حق طبیعی و مشروع شهروندان است؛ و ما همواره از این حقوق و مطالبات مردم حمایت می کنیم.

نوری مالکی تصریح کرد: تاریخ به ما یاد داده است، پس از آن که بسیاری از مردم اعم از افراد مخلص و مبارز دست به انقلاب می زنند، دیگران می آیند و انقلاب آنان را سرقت می کنند؛ و ما دراین جا درباره سرقت تظاهرات مردم و منحرف شدن آن از مسیر خود هشدار می دهیم و از مردم می خواهیم اجازه ندهند که تظاهرات مسالمت آمیز آنان برای مطالبه بهبود خدمات در راستای اهداف سیاسی برخی طرف های سودجو تغییر مسیر دهد.

وی با اشاره به سر دادن شعارهای ضد دین و علما و مراجع و جنبش های اسلامی در تظاهرات مردم عراق گفت: این تظاهرات بدین شکل ازچارچوب خود خارج شده و باید مراقب این مساله باشیم.

نوری مالکی همچنین با اشاره به تظاهرات قبلی در استان های الانبار و موصل و پیامدهای ناشی از آن، گفت درصورتیکه تظاهرات امروز که برای تامین خدمات و مبارزه با فساد و مفسدان برگزار می شود، از کنترل خارج شود، امنیت را نیز از دست خواهیم داد.

برخی ازاستان های عراق در روز های گذشته صحنه برگزاری تظاهرات گسترده ده ها نفر از شهروندان و فعالان در اعتراض به سوء خدمات و فساد و مشکل قطعی برق بوده است.