به گزارشافکارخبر، در این عکس اسد در حالی که لباس نظامی یکی از یگان‌ های ارتش را به تن دارد، دیده می‌ شود. احتمالاً این یگان از جمله گردان‌ های دفاعی است.

هدف از انتشار این عکس قدیمی نمایش رئیس جمهور سوریه با لباس نظامی و القای این مطلب است که از همان ابتدا فرزند نهاد نظامی بوده است.

در این عکس اسد در حالی که یک کلاشنیکف در دست دارد، در میان گروهی از سربازان دیده می‌ شود.