به گزارش افکارخبر، دفتر مقتدا صدر در بیانیه ای اعلام کرد که براساس رهنمودهای رهبر جریان صدر و با توجه به ضرورت های منافع ملی، بهاء الاعرجی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی، باید فورا از منصب خود استعفا کند.

به نوشته سایت " شفق نیوز "، بر اساس این بیانیه، الاعرجی تا زمان تکمیل تدابیر قانونی و قضایی مربوط به وی، حق ندارد از کشور خارج شود.

الاعرجی می گوید: با مراجعه به دادستانی کل و دیگر مراجع ذی ربط، خواهان تحقیق و بررسی درباره اتهامات منتسب به خود شده است و خطاب به عراقی ها تصریح کرده که امانت شما را به شما بر می گردانم و همچنان در خدمت مردم باقی می مانم.

گفته می شود دادستانی کل عراق فرمان بررسی اتهامات منسوب به الاعرجی را صادر کرده است.

برخی منابع خبری روز گذشته خبر استعفای الاعرجی را منتشر کردند.