به گزارش افکارخبر، این منبع همچنین زخمی شدن محمد علی الشدادی معاون پارلمان و حسین بن عرب وزیر کشور دولت پیشین یمن در کمین ارتش و کمیته های مردمی در منطقه امعین در استان جنوبی ابین را تایید کرد.

به گفته این منبع، چند تن از همراهان الشدادی نیز در این عملیات کشته و زخمی شدند.

الشدادی از نزدیکان عبدربه منصور هادی رییس جمهور فراری یمن به شمار می آید و او نیز اهل استان جنوبی یمن است.