به گزارشافکارخبر،بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در مصاحبه اختصاصی شبکه المنارتأکید کرد تروریستها، مهم ترین ابزار رژیم صهیونیستی در تجاوز به سوریه هستند.

بشار اسد گفت: اگر بخواهیم با اسرائیل مقابله کنیم اول باید با اهرمهای تل آویو در داخل مقابله کنیم.
اسد تأکید کرد آنچه تروریستها انجام می دهند بسیار خطرناکتر از کارهای دشمن صهیونیستی است.
وی خاطر نشان کرد: تجربه سوریه شبیه تجربه لبنان است چرا که گروههای سوری وجود دارند که همدستی با دشمنان را پذیرفته اند, آنها را به دخالت در سوریه فرا خوانده اند و همین باعثشده است دیگران را نیز جسور کند.
اسد افزود: امروز اهرم حقیقی اسرائیل، که مهم ترین اهرم است، تروریستها در سوریه هستند. کارهایی که تروریستها می کنند بسیار خطرناکتر از اسرائیل است و هدفشان از این کارها آن است که اسرائیل از آنان حمایت کند. آنها پایه و اساس مشکل هستند.
وی اضافه کرد: اگر بخواهیم با اسرائیل مقابله کنیم اول باید با ابزارهای آن در داخل سوریه مقابله کنیم. امکان مقابله با دشمن خارجی زمانیکه دشمن داخلی وجود دارد وجود ندارد باید تکلیف این موضوع در داخل سوریه حل شود در آن صورت اوضاع به روال قبلی باز خواهد گشت و کسی جرأت تعرض به سوریه نخواهد داشت. اسرائیل و دیگران چنین جرأتی نخواهند داشت.