به گزارشافکارخبر،پرس تی وی اعلام کرد: دادگاه جنایی " جیزه " دو نفر از طرفداران " محمد مرسی، " رئیس جمهور برکنار شده مصر را به اتهام دخالت در خشونت ها و تظاهرات ضد دولتی سال ۲۰۱۳ به اعدام محکوم کرد.

این دادگاه با صدور حکم اعدام برای " مصطفی حمدی " و " مصعب عبدالحرمان " اعلام کرد این افراد به جرم آتش زدن ساختمان دولتی و یک برج مخابرات در یکی از مناطق مسکونی قاهره بازداشت شدند.
حکم این افراد برای بررسی به ابراهیم عبدالکریم، مفتی اعظم مصر ارسال شده است. دادگاه، حکم نهایی را در خصوص این پرونده ۳ اکتبر(۱۱ مهر) اعلام می کند.
مصر از زمان برکناری محمد مرسی در ژوئیه ۲۰۱۳(تیر ۹۲) شاهد خشونت های بی رحمانه ای است. تاکنون هزاران نفر از تظاهرکنندگان ضد دولتی – که بیشتر آنها از جنبش اخوان المسلمین هستند – به حبس محکوم شده اند.