به گزارشافکارخبر،روزنامه " دی ولت " اعلام کرد: به اعتقاد " یوشکا فیشر " وزیر امور خارجه اسبق آلمان عدم اتحاد کشورهای اتحادیه اروپا در سیاست پناهندگان، پایداری اتحادیه اروپا را به خطر می اندازد.

وی افزود: اروپای ثروتمند شروع یک بحران بزرگ پناهندگان را تجربه می کند و به نظر می رسد که از این طریق از نظر سیاسی، اخلاقی و اجرایی بیش از حد تحت فشار قرار دارد.

" فیشر " که در مقاله ای در روزنامه " زوددویچه سایتونگ " به این مسئله پرداخته است همچنین تاکید کرد که این ناتوانی(در حل بحران پناهندگان) به مفهوم یک خطر سیاسی بزرگ برای تمام اتحادیه اروپا است. حل این بحران به یک تلاش مشترک اروپایی نیاز دارد که البته توسط بسیاری از کشورهای عضو این اتحادیه اجتناب می شود.

وی افزود: این روند ایجاد شده خطر از بین رفتن همبستگی و هماهنگی در اتحادیه اروپا را که از طریق بحران اقتصادی سال ۲۰۰۹ ایجاد شده است را تقویت کرده و انسجام جامعه اروپایی را به خطر می اندازد.

وزیر امور خارجه اسبق آلمان همچنین تصریح کرد که بحران پناهندگان تابستان سال جاری همچنین یک مسئله ساختاری خیلی بزرگتر در اروپا را آشکار کرد که مسئله جمعیت شناسی است. اروپاییان پیرتر و کم تر می شوند و بنابراین به مهاجرت های فوری نیاز دارند. اما اروپای پیر با دست و پا علیه این مسئله از خود ددفاع می کند چرا که مهاجرت همچنین به معنای تغیر اجتماعی است.