به گزارشافکارخبر،وی میگوید شاید من زیباترین مرد دنیا نباشم اما آیا زنی میتواند در مقابل این همه طلا مقاومت کند. لباس طلا یکی از آرزوهای من بود که به حقیقت پیوست این لباس ۶ دکمه الماس دارد و حتی یک کمربند طلا نیز روی آن قرار دارد.

او می گوید از این به بعد به من مرد طلایی خواهند گفت. من امیدوارم بتوانم توجه زنی را به خودم جلب کنم و او را راضی به زندگی در کنار خودم کنم.