به گزارشافکارخبر،خبرگزاری فرانسه اعلام کرد: پس از موج انتقادات شدیدی که به خاطر استفاده کلینتون از ایمیل شخصی در انجام کارهای رسمی در دوره‌ای که وزیر خارجه آمریکا بوده، مطرح شد، کلینتون مجبور شد تا بیش از ۷ هزار صفحه از ایمیل‌ها و پیام‌های خود را تحویل مقام‌های وزارت خارجه آمریکا دهد.

ولی ممکن است کلینتون با خطر به مراتب بزرگتری روبه‌رو شود. خطر بزرگتر این است که برخی از ایمیل‌های رد و بدل شده توسط وی در دورانی که وزیر خارجه آمریکا بوده، جزو اطلاعات طبقه‌بندی شده یا حتی بالاتر تشخیص داده شود.

مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره تأکید کرد: من فکر می‌کنم چیزی حدود ۱۵۰ ایمیل جزو ایمیل‌های طبقه‌بندی شده قرار می‌گیرد، البته روند ارزیابی مجدد ایمیل‌های منتشر نشده همچنان ادامه دارد.

منتقدان کلینتون بر این باورند که وی با این اقدام، امنیت ملی آمریکا را به خطر انداخته است، چرا که ایمیل‌ها و اطلاعات طبقه‌بندی شده را خارج از سامانه‌های رایانه‌ای حفاظت شده از سوی دولت آمریکا منتقل کرده است.

البته کلینتون بر این باور است که هیچ یک از این ایمیل‌ها حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده نبوده است. اگر ثابت شود که اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شده توسط ایمیل‌های شخصی کلینتون و بدون توجه به هشدارهای امنیتی منتقل شده است، کلینتون و تیم وی با تبعات حقوقی روبه‌رو خواهند شد.