به گزارش افکارخبر، سومریه نیوز اعلام کرد: به رغم آن که داعش ساکنان مناطقی که بر آن سیطره دارد را در صورت تلاش برای فرار از این مناطق، تهدید به قتل کرده است اما شماری از خانواده های ساکن در مناطق الحویجه و حومه جنوبی تکریت، توانستند از مناطق تحت سیطره داعش فرار کنند.

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

آوارگان عراقی

این خانواده ها حیوانات اهلی و دیگر ملزومات اولیه زندگی را با خود همراه کرده اند، با آنکه از سرنوشت احتمالی خود درصورت ردیابی به دست داعش و فاش شدن محل اختفای خود، به خوبی آگاه بودند.

با این حال شانس با آنان یار بوده و نیروهای پیشمرگه عراق این خانواده ها را یافته و آنها را به مناطق امنی منتقل کرده است.