به گزارشافکارخبر،العهد اعلام کرد: رسانه های فلسطینی ضمن اعلام اصابت دو موشک از نوار غزه به دیواره امنیتی میان اراضی اشغالی ۴۸ و نوار غزه، از به صدا درآمددن آژیرهای هشداردر شهرک های صهیونیستی ساحل عسقلان و ترجیح به صدا در آمد.

بر این اساس، در این شهرک ها، رژیم صهیونیستی به حالت آماده باش درآمده است.