به گزارشافکارخبر،معاون رئیس جمهور سابق آمریکا در اظهاراتی ضمن تاکید بر خطرناک بودن داعش، اقدام دولت اوباما در خارج کردن نظامیان از عراق را عامل حضور این گروه خواند.

شبکه تلویزیونی سی ان ان، دیک چنی، معاون جرج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا، در گفتگو با این شبکه تاکید کرد خطر داعش بسیار زیاد است و ممکن است شاهد تکرار حملات یازدهم سپتامبر با تسلیحات بسیار مرگبارتر باشیم.
چنی یکی از منتقدان صریح اللهجه دولت اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکاست.
خبرنگار سی ان ان در بخشی از این مصاحبه از چینی پرسید: شما در کتاب جدیدتان اوباما و دولت او را مسئول گسترش داعش می دانید، اما او(اوباما) معتقد است که بوش و چینی منطقه را بی‌ثبات کردند.
چینی گفت: به نظر من او اشتباه می کند. شما می توانید به سوابق نگاه کنید. ما در سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ نیروهای آمریکایی را در عراق افزایش دادیم و این تصمیم رئیس جمهور بوش بسیار شجاعانه بود و در نتیجه همین تصمیم عراق شرایط خوبی پیدا کرد.
وی در ادامه گفت: اما وقتی دوره ما تمام شد و اوباما وارد کاخ سفید شد، آنها نتوانستند شرایط را پایدار نگه دارند و سریع از عراق عقب نشینی کردند و هیچ نیرویی را در عراق باقی نگذاشتند که شرایط را پایدار نگه دارد. آنها با این کار خلائی ایجاد کردند که داعش آن را پر کرد.