به گزارشافکارخبر،شهرک نشینان صهیونیست، از " باب المغاربه " وارد صحن مسجدالاقصی شده و به تحریک نمازگزاران و محافظان متحصن در مسجدالاقصی پرداختند.

بر پایه این گزارش، نمازگزاران در مسجد الاقصی، در واکنش به این تجاوز صهیونیست ها، در مقابل آنان ایستادند و تکبیر اعتراض آمیز سر دادند و به این ترتیب، شهرک نشینان صهیونیست به سمت " باب السلسله " تغییر مسیر دادند.

تفنگداران رژیم صهیونیستی، در واکنش به اعتراض نمازگزاران مسجد الاقصی، کارت شناسایی تعدادی از نوجوانان و زنان و دختران جوانِ حاضر میان آنان را مصادره کرد.