به گزارشافکارخبر،رژیم اسرائیل از سازمان ملل خواست با برافراشته شدن پرچم فلسطین در مقابل سازمان ملل مخالفت کند. بر این اساس «رون پروسور» نماینده صهیونیستها در سازمان ملل در نامه ای به مقامات سازمان ملل، اقدام فلسطین را به تلاش برای تغییر سیاست های این سازمان متهم کرد.

در این نامه، نماینده رژیم صهیونیستی به رسم سازمان ملل در برافراشتن پرچم کشورها در محوطه بیرون این سازمان اشاره کرده و مدعی شده تمام ۱۹۳ کشور عضو در مقابل سازمان ملل پرچم دارند و تنها فلسطین و واتیکان حق استفاده از پرچم ندارند.

این در حالی است که مقامات فلسطین از مجمع عمومی سازمان ملل خواسته اند قانونی تصویب کنند تا اجازه دهد کشورهای غیر عضو نیز بتوانند پرچم خود را برافرازند. از سوی دیگر گفته می شود قرار است در هنگام بازدید پاپ فرانسیس از سازمان ملل پرچم واتیکان در برابر سازمان ملل برافراشته شود.