به گزارشافکارخبر، " دیوید پترائوس " که پیشتر فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان بود، مدعی شده است که باید از افراد " میانه رو " در جبهه النصره استفاده شود.


پترائوس این موضوع را با یکی از منابع سایت خبری " دیلی بیست " مطرح کرد.

دیلی بیست تأکید کرد که مسؤولان آمریکایی این طرح پترائوس را خطرناک، غیرقابل اجرا و بحثبرانگیز توصیف کردند زیرا آمریکا جنگ علیه تروریسم را پس از حملات القاعده در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز کرد.

پترائوس در مارس ۲۰۱۱ و در اوایل بحران سوریه مدیر سی آی ای بود و در آن زمان نیز خواستار حمایت دولت آمریکا از تروریستها و باندهای مسلح در سوریه شده بود.


وی سرانجام در سال ۲۰۱۲ پس از یک رسوایی اخلاقی استعفا کرد.