به گزارشافکارخبر،اسکای نیوز عربی اعلام کرد: استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه راهکار جدیدی را برای حل و فصل بحران در این کشور مطرح کرد.


این راهکار شامل ۳ مرحله است: مذاکره، مرحله انتقالی و تشکیل دولت. طرح دی میستورا شامل تشکیل یک هیئت انتقالی با اختیارات اجرایی کامل و شورای نظامی مشترک است شورایی که گروه های نظامی مخالفان و ارتش سوریه با یکدیگر هماهنگی و بر اصلاح و بازسازی دستگاه امنیتی سوریه نظارت داشته باشند.


علاوه براین به موجب طرح مذکور، یک کنگره ملی با هدف فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل شود.


گفتنی است نماینده سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه در حال حاضر در حال رایزنی با طرف های مختلف سوری و منطقه ای درباره طرح مذکور است.