به گزارشافکارخبر، اتریش، انگلیس را تهدید کرد که مذاکرات مورد‌ نظر «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس درباره خواسته‌های این کشور(در اتحادیه اروپا) را لغو می‌کند.

بنابر گزارش «تلگراف»، «ورنر فایمن» صدراعظم اتریش هشدار داد که در صورتی که انگلیس تعداد بیشتری از مهاجران را در خاک خود نپذیرد، از مذاکراتی که کامرون خواهان آن است، جلوگیری خواهد کرد.

وی هشدار داد که اتریش موضوع مهاجران را در نشست آتی درباره بودجه اتحادیه اروپا هم مطرح خواهد کرد.

فایمن در این مورد گفت: «من فکر می‌کنم که چرا ما باید برای بریتانیایی‌ها که فهرستی از درخواست‌ها را مطرح می‌کنند، کاری انجام دهیم؟ چرا که همبستگی جاده‌ای ۲ طرفه است.»

خودداری انگلیس از مشارکت در پذیرش مهاجران، منجر به نارضایتی‌های فراوان در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است. اما این نخستین‌بار است که یک مقام اروپایی به وضوح علیه اقدامات انگلیس موضع‌گیری می‌کند.