به گزارشافکارخبر، رسانه‌ها از طرح تازه آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وزارتهای خارجه و بازرگانی آمریکا شرکتهای بیشتری از روسیه را به لیست تحریمها اضافه کرده‌اند که قرار است اسناد مربوط به این تحریمها امروز چهارشنبه منتشر شود.

به گزارش این خبرگزاری روس علت تحریم‌های تازه توسط آمریکا «اطمینان یافتن از موثربودن تحریمهای اعمال شده(قبلی) ضد مسکو به دلیل بحران اوکراین و همچنین اطمینان یافتن از تبعیت شرکتها از تحریمهای اعمال شده علیه ایران ناشی از برنامه هسته‌ای آن» خوانده شده است.

در این خبر تاکید شده که نام ۵ شرکت روس و شرکتهای وابسته به آنها در لیست تحریمهای جدید آمریکا که قرار است منتشر شود، به لیست سیاه واشنگتن اضافه شده است.