به گزارشافکارخبر،در حالی که هر از چندگاه اخبار ناگوار مرگ مهاجران آفریقایی در آبهای میان لیبی و ایتالیا شنیده می‌شود، اخیرا پای اینگونه اخبار به اتریش نیز رسیده است.

در پی کشف جسد ۷۱ مهاجر در کامیونی در اتریش طی هفته گذشته، پلیس مبارزه با قاچاق انسان در اتریش روز سه‌شنبه ۲۴ مهاجر افغانستانی را درون یک کامیون کشف کرد.

بنابه گزارش خبرگزاری فرانسه، به گفته سخنگوی پلیس اتریش، ۲۴ مهاجر افغانستانی سوار بر این کامیون که اغلب ۱۶ و ۱۷ ساله بودند، در فضایی اندک خودشان را جا زده بودند و راننده رومانیایی تبار این کامیون که در حین بازرسی کامیون اقدام به فرار کرده بود، توسط پلیس بازداشت شده است.

بر اساس این گزارش، در پی کشف جسد ۷۱ مهاجر در کامیونی در اتریش طی هفته گذشته، پلیس اتریش هم‌اکنون کنترل‌های جاده‌ای خود را به منظور انهدام شبکه‌های قاچاق انسان و مهاجران تشدید کرده است.

این مهاجران غیرقانونی که هفته گذشته قصد داشتند از طریق یک کامیون، خود را به اتریش برسانند، در قسمت بار آن به دلیل کمبود اکشیژن خفه شدند و مأموران در حالی که این کامیون در شهری در شرق اتریش پارک شده بود، اجساد مهاجران نگونبخت را در آن یافتند.