به گزارش افکارخبر، وزارت خارجه رژیم اشغالگر اعلام کرد: با همکاری مقامات امنیتی ترکیه، یک جوان ۲۱ ساله اسراییلی از سفر به سرزمین های تحت تصرف داعش در سوریه جلوگیری شد.

این جوان یهودی اسرائیلی با هدف عضویت در گروه داعش اسراییل را ترک کرده و وارد ترکیه شده بود.

به نوشته " روسیا الیوم "، با تلاش مسؤولین ترکیه، وی در شهر اسکندرون واقع در مرز ترکیه و سوریه بازداشت شد.

خانواده وی بعد از بررسی پیام های فرزندانشان بر روی اینترنت از قصد عضویت وی در داعش مطلع شده و در هفته گذشته از وزارت خارجه رژیم اشغالگر خواستند که وی را تعقیب کنند.