به گزارشافکارخبر، در همین زمینه به مصاحبه‌ای با یکی از اعضای داعش پرداختیم.

_ میشه از انگیزه‌های خودتان برای انفجار این معبد بفرمایید.

+ اولا اینکه این معبد دیگر کلنگی شده بود و عمرش را کرده بود. شما ببینید الان اعلام شده مسکن مهر در ایران تا چند سال آینده کلنگی می‌شود؛ آن وقت معبد با این قدمت چرا هنوز باید فعالیت کند.

در همین زمینه در نظر داریم اگر مشکلات حل شود یک معبد جدیدِ خوشگل نقلی با پنت‌هاوس گوشه زمین در بیاوریم.

یکی دیگر از دلایل این کار هم همدردی این معبد با آثار باستانی سایر نقاط جهان بود مثلا ببینید الان روی ستون‌های تخت جمشید گلسنگ زده، ستون‌ها در حال تخریب است، آن وقت این معبد اینجا راست راست بدون هیچ دغدغه و نگرانی در حال گذران وقت است، رهبر داعش را خوش می‌آید که این معبد همین‌طور خوش و خرم اینجا بگردد؟

همچنین اعضای ما مدتی‌است به روزمرگی افتاده‌اند. آدم سوزاندیم، کله قطع کردیم، کله سوزاندیم اما دیگر هیچ کدام از این حرکات مزه سابق را نداشت. سعی کردیم یک مقدار تنوع در فعالیت‌هایمان ایجاد کنیم.

_ اگر امکان دارد در خصوص فردی که مراقبت از اینجا را به عهده داشت بفرمایید.

+ آن آقا واقعا روی مخ همه بچه‌ها بود. در ابتدا فقط دهانش را بسته بودیم و او را یک گوشه انداخته بودیم. یک روز فردی می‌آمد و می‌گفت این زمین طبق این اسناد از ۲۵۰۰ سال پیش متعلق به خانواده ماست این فرد داد و فریاد راه می‌انداخت. دهانش را که باز می‌کردیم داد می‌زد: زمین خوار ِ معبد خوار. دوباره طرحی می‌آمد که در این محل بعد از تخریب، سد پلتوند را بنا کنیم. مجددا این فرد داد و بیداد راه می‌انداخت که گنبدِ نمک، آبِ شور، آب شور، دوباره دهانش را می‌بستیم.

روز آخر عمرش هم یک چیزهایی از روی یکی از ستون‌ها جمع کرده بود و داخل قوطی گذاشته بود، وقتی در قوطی را بازکردیم فریاد زد: گلسنگم، گلسنگم. یکی از بچه‌ها گفت در حال خواندن ترانه غیرمجاز است برای همین دیگر طاقت نیاوردیم و او را کشتیم. ‌