به گزارشافکارخبر،شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد تاکنون بیش از دو هزار شهروند سوری در دریای مدیترانه غرق شده اند.

طبق گزارش این سازمان، از سال ۲۰۱۱ تا کنون، بیش از دو هزار شهروند سوری در تلاش برای رسیدن به اروپا در دریای مدیترانه غرق شده اند.