به گزارشافکارخبر،یک عکاس اسپانیایی تصمیم می گیرد تا پروژه ای در مورد بحران مالی اسپانیا اجرا کند و در نهایت نیز توانست در فستیوالی که در کشور فرانسه برگزار شد تصاویر خود را به نمایش درآورد. تمرکز این عکاس بر روی بی خانمان شدن بخشی از مردم اسپانیا در اثر بحرانی است که از سال ۲۰۰۸ پدیدار شده است. نرخ بیکاری در اسپانیا اکنون ۲۲.۵ درصد است که پس از یونان بالاترین نرخ بیکاری در اروپا محسوب می شود.

بحران مسکن در کنار بحران بیکاری باعثشده است که در شمار خودکشی در اسپانیا بالا برود. با افزایش خشم عمومی دولت اسپانیا در برهه ای مجبور شد که دست کم برای دو سال سلب مالکیت از افرادی را که آسیب پذیر تشخیص داده می شوند ممنوع کند.

اسپانیا

بحران مسکن در اسپانیا تا جایی پیش رفت که گروه هایی در حمایت از حق خانه داشتن در این کشور به وجود آمد و در عین حال کوداکی به عنوان عکاس این پروژه تقریبا در هر هفته، با ۴ خانواده که از خانه شان بیرون انداخته شدند مواجه شده و از آن ها عکس می گرفت.

اسپانیا

وی می گوید: واقعیت تلخ تر این است که این افراد با بی رحمی عجیب پلیس مواجه شده و از آن رنج می برند. پلیس آن ها را به زمین می اندازد و گاهی، انگشت در چشم آن ها می کنند.

اسپانیا

علی رغم خطراتی که وجود داشت، کار کوداکی جرقه هایی از بهبود اوضاع را به همراه داشت. یکی از سوژه های وی زن ۸۶ ساله ای بود که پس از انتشار عکسی از او، به نماد این بحران تبدیل شد. او برای ۵۰ سال در این خانه زندگی می کرد و اخراجش از خانه، قلب هر کسی را به درد می آورد.

اسپانیا