به گزارشافکارخبر،کمیته های داعش به تمام ادارت دولتی، خدماتی و تربیتی اعلام کردند که از روز چهارشنبه لباس کارمندان دولت در استان " نینوی " باید به اصطلاح " اسلامی و شرعی " باشد که همان لباس افغانی است که عناصر گروه در استان و دیگر مناطق تحت اشغال، آن را می پوشند.

یکی از مدیران دوایر خدماتی در موصل که خواست نامش فاش نشود، گفت: عناصر " شورای نظارت " داعش تهدید کرده کارمندانی را که از این دستور سرپیچی نمایند، به جریمه نقدی تا دو هزار دلار محکوم می کند.

وی با تمسخر افزود: چرا جریمه با پول اسلامی(دینار طلا) نباشد، اگر اسلام را دوست دارند و از صبح تا شب از آن دم می زنند؟!

" زکی سمیر " کارمند ۴۴ ساله هم گفت: داعش با حمله به دوایر دولتی به مدیران و کارمندان آن ابلاغ کرد که پس از مدت کوتاهی لباس های " اسلامی شرعی بلند و عریض " را خواهد آورد که کارمندان در جریان شیفت کاری باید آن را بپوشند و از پوشیدن لباس های شخصی فعلی خودداری کنند.

سمیر افزود، داعش به کارمندان ابلاغ کرده هر کس که از روز چهارشنبه از پوشیدن این لباس خودداری کند، جریمه نقدی می شود و پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیم از طرف کادرهای کمیته های نظارت انجام خواهد شد.

داعش دو کارگاه خیاطی را که موصل اشغالی به کار گرفته و آن را برای دوخت این نوع لباس که افغانی و پاکستانی است، مجهز نموده است.

ساکنان موصل می گویند، داعش این نوع لباس را به انبارهای کلی و جزیی شهر با قیمت های بسیار پایین فروخته و توزیع می نماید.