به گزارشافکارخبر،احمد الاسیر طی بازجویی های خود فاش کرد که یوسف حنینه که از همفکران الاسیر و از جمله افراد بسیار اندکی بود که در دوران متواری بودنش او را همراهی می کرد، ماه رمضان با اسناد جعلی توانست به ترکیه برود.

وی گفت که موفقیت حنینه در سفر او را هم به تلاش برای فرار به همین روش تشویق کرد از این رو حنینه با افرادی در نیجریه هماهنگی های لازم را به عمل آورد تا امنیت سفر الاسیر را فراهم کنند.

مقامات لبنانی احمد الاسیر را هنگامی که سعی داشت از بیروت به مصر و سپس به نیجریه برود در فرودگاه رفیق الحریری لبنان بازداشت کردند. وی مدارک سفر جعلی به همراه داشت و تغییر چهره داده بود اما ویزای ورودش به نیجریه اصل و درست بود.

الاسیر از زمان درگیری هایی که میان هوادارانش با ارتش لبنان در سال ۲۰۱۳ رخ داد و به کشته شدن دست کم ۱۷ سرباز منتهی شد تحت پیگرد بود.