به گزارشافکارخبر،بنا بر اظهارات مسئولان بیمارستانی در جده، این خدمتکار وقتی به بیمارستان انتقال یافت در حال ضعف شدید بود، نمی توانست سخن بگوید، آثار ضربه به پشت مشاهده می شد، کوفتگی و لختگی خون در پا داشت، به نور یا حرکت واکنش نشان نمی داد، دچار افت شدید فشار و نبض شده بود و به کندی نفس می کشید.

پایگاه اینترنتی روزنامه " القدس العربی " نوشت: تلاش پزشکان برای نجات وی بی نتیجه ماند و در نتیجه بر اثر این عوامل که وزنش به ۲۹ کیلوگرم رسیده بود، جان باخت.

نیروهای امنیتی این زن و شوهر را بازداشت کردند. شوهر گفت که این خدمتکار را از چند سال قبل به خانه آورده است، وی یک بار از خانه گریخت اما دوباره بازگشت که این بار خود را از پنجره طبقه اول به استخر بدون آب انداخت که پای راستش شکست و بیهوش شد که به همین دلیل به بیمارستان انتقال یافت، زن نیز بی توجهی به خدمتکار را انکار نمود و گفت که نمی داند علت ضعف وی چه بوده است!

گواهی خدمتکار دیگر خانه حاکیست که متوفی با بدرفتاری صاحبخانه مواجه بوده و با چوب خیزران مورد ضرب و جرح قرار گرفته که آخرین آن پس از سقوط و بیهوش شدن و قبل از انتقال به بیمارستان بوده است.

دادستان، مجازات صاحبخانه به اتهام قتل را خواستار شده و وی را به بدرفتاری با این خدمتکار آسیایی، ضرب و جرح، حبس چند ماهه و ندادن غذا به وی تا حد رسیدن وزنش به ۲۹ کیلوگرم متهم کرده است.

وی همچنین مجازات شوهر به اتهام سوء استفاده از کفالت و واداشتن خدمتکار به کار سخت و بی توجهی به درمان وی را بر اساس ماده دوم قانون مبارزه با "تجارت انسان" خواستار شد.