به گزارشافکارخبر،منابع آگاه فاش کردند که یاسر ابوهلاله از اتباع اردن و مدیر شبکه ماهواره ای الجزیره به طور رسمی قرارداد دو مجری زن و دو مجری مرد را فسخ و با آنان تسویه حساب کرده است. این حالت در شبکه الجزیره که به ثبات شغلی معروف بوده، بسیار نادر به شمار می آید؛ هرچند در سال ۲۰۱۰ پنج تن از زنان گوینده این شبکه به طور همزمان استعفا دادند.

روزنامه القدس العربی با درج این خبر خاطرنشان کرد که تلاش هایش برای گفت و گو با مدیران شبکه درباره علت این ماجرا بی نتیجه مانده است.

به نوشته این روزنامه، نام این مجریان اخراجی در لیست اولیه بوده و اسامی بقیه کسانی که از کار برکنار شده اند به تدریج اعلام خواهد شد و این تغییرات در چارچوب تعدیل نیروهای اضافی در این شبکه ماهواره ای صورت گرفته است.

یکی از مدیران الجزیره فاش کرد که کمیته ارزیابی داخلی ضمن بررسی تمام ادارات شبکه به این نتیجه رسیده که در این شبکه " ده ها شغل اضافی وجود دارد " و تعدادی از کارمندان هیچ وظیفه مشخص و تعریف شده ای ندارند، ضمن آن که میان شبکه ها و مؤسسات وابسته به شبکه نیز تداخل کاری به وجود آمده است، از این رو تعدیل نیرو از کارمندانی که نمره منفی در پرونده داشتند آغاز شد.

شبکه قطری الجزیره با توجه به افزایش تعداد طرح ها و شبکه هایی که به زبان های مختلف در مناطق مختلف دنیا ایجاد کرده، قصد دارد با بازنگری کلی در ساختار ادارات متبوع خود، وظایف مشخصی را برای هر بخش تعیین کند.