به گزارشافکارخبر،روزنامه تایمز چاپ انگلیس این ادعا را براساس آنچه در یک شبکه تلویزیونی وابسته به دولت سوریه پخش شده مطرح می کند. روزنامه تایمز می نویسد که بنا به آنچه در این شبکه آمده است، " نیروهای روس در کنار ارتش بشار اسد رییس جمهور سوریه می جنگند ".

تایمز می نویسد: یک ویدئوی سه دقیقه ای که توسط ارتش سوریه فیلمبرداری شده است، نیروهایی را نشان می دهد که یک خودروی زرهی، از پیشرفته ترین خودروهای ارتش روسیه، آنها را پشتیبانی می کند. این روزنامه انگلیسی ادعا می کند که " صدای گفتگو به زبان روسی در این ویدئو آشکارا به گوش می رسد ".

روزنامه تایمز تصریح می کند که " این ویدئو ظاهرا متعلق به نیروهای دولت سوریه است که در کوه های لاذقیه با عناصر مسلح در حال جنگ هستند، اما با توجه به صدایی که در فیلم به گوش می رسد، به نظر می رسد که شخصی دستوراتی به زبان روسی صادر می کند، بدون آنکه تصویرش نشان داده شود.

روزنامه تلگراف نیز با درج خبری با همین مضمون، تصاویری از فیلم مذکور را ضمیمه خبر کرده است.