به گزارشافکارخبر، شبکه خبری پرس تی وی اعلام کرد: شهر جیزره اکنون تحت محاصره نیروهای امنیتی ترکیه قرار گرفته است. تظاهرکنندگان روز یکشنبه در خیابان استقلال استانبول در حال راهپیمایی و سر دادن شعارهای ضد دولتی بودند که نیروهای امنیتی به آنها حمله کردند. در شهر دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه نیز تظاهرات مشابهی برگزار شده بود که نیروهای امنیتی در این شهر نیز به تظاهر کنندگان حمله کردند.


این درگیری ها زمانی رخ می دهد که سه مامور پلیس ترکیه در دو حمله جداگانه که به عناصر حزب کارگران کردستان پ ک ک، نسبت داده شده است، کشته شدند. این دو حمله در بیرون شهر شرناک و ناحیه سیلوان در دیاربکر رخ داد.


در شرناک نیروهای دولتی ترکیه با گلوله باران یک منطقه کوهستانی شش عضو پ ک ک را کشتند.


مقررات منع رفت و آمد شبانه اکنون در دو منطقه دیاربکر و شهر جیزره در استان شرناک برقرار شده است.