به گزارشافکارخبر، آناتولی اعلام کرد: «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس که به لبنان سفر کرده است، امروز از اردوگاه آوارگان سوری در مرز لبنان و سوریه دیدار کرد و مدعی شد که ۱/۵ میلیارد دلار کمک های این کشور به آوارگان سوری باعثشده است که آن ها با اقامت در این اردوگاه ها، از سفر پرمخاطه به سوی کشورهای اروپایی خودداری کنند.

کامرون که حمایت های کشورهای غربی از جمله انگلیس در کمک های گوناگون به گروه تروریستی داعش در سوریه را فراموش کرده است، به کمک های کشورش از سال ۲۰۱۲ تا کنون به آوارگان سوری اشاره کرد و آن ها را برای پناهجویان مؤثر دانست.

گفتنی است، «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه در سخنان ۲ هفته پیش خود، سیاست های «فرانسوا اولاند» و «نیکلا سارکوزی» رؤسای جمهوری کنونی و پیشین این کشور را به باد انتقاد گرفت و گفت که سیاست های اتخاذی کشورش موجب بی ثباتی در خاورمیانه در نتیجه سرازیر شدن موج مهاجران به فرانسه و کشورهای اروپایی شده است و در نتیجه اکنون این کشورها باید بهای آن را بپردازند.

لوپن به شبکه تلویزیونی تیوی وان فرانسه گفته بود: اگر بی ثباتی در سوریه رخ نمی داد، بحران کنونی مهاجران هم اتفاق نمی افتاد. همه چیز از همین جا شروع شد. باید از فراسوا اولاند و نیکلا سارکوزی برای آنچه امروز شاهدش هستیم تشکر کنیم.

رهبر سومین حزب بزرگ در فرانسه با اشاره به کمک هایی که اروپا در بحبوحه این مشکل می تواند ارئه کند، تصریح کرد: راه حل بشردوستانه این رخداد این است که سوریه را بی ثبات نکنیم.