به گزارشافکارخبر، فرانسوا اولاند بعد از نشست سران اروپا در بروکسل از عربستان خواست که از اجرای حکم اعدام نمر صرف نظر کند.

کانال ۲۴ فرانسه به نقل از گزارش های رسانه ای اعلام کرد که مقامات سعودی قصد دارند علی محمد نمر را امروز پنجشبنه به طناب دار بیاویزند.

پدر این جوان از پادشاه عربستان خواسته است که اجرای حکم پسرش را که هنگام بازداشت زیر سن قانونی بوده تایید نکند.

النمر سال ۲۰۱۲ هنگامی که کمتر از ۱۷ سال سن داشت، در تظاهراتی که برای مطالبه اصلاحات در عربستان برگزار شد شرکت کرده بود.

سازمان های حقوقی از جمله سازمانهای وابسته به سازمان ملل متحد خواستار آزادی نمر شدند و تاکید کرده اند که محاکمه او غیرقانونی است به خصوص که از متهم زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و اجازه حضور وکیل در جلسه دادگاه داده نشده است.