به گزارش افکار خبر، وزارت امور خارجه ترکیه در اعتراض به نقض حریم هوایی این کشور به دست مسکو، سفیر روسیه را احضار کرد.

در بیانیه وزارت خارجه ترکیه آمده است: دو فروند هواپیمای جنگنده روسیه صبح امروز حریم هوایی این کشور را نقض کردند.

وزارت خارجه ترکیه همچنین در این احضاریه، بر لزوم تکرار نشدن این گونه اقدامات تاکید کرده است.