به گزارش افکار خبر، ۵۵ فعال دانشگاهی و مبلغ وهابی با امضای بیانیه ای از افرادی که توانایی جنگ در سوریه را دارند، خواستند تا برای جنگ به این کشور بروند. برخی از امضا کنندگان این بیانیه عضو " اتحادیه جهانی علمای مسلمان " به ریاست شیخ " فتنه " یوسف القرضاوی اند.

در این بیانیه هدف از حمله روسیه به گروه تروریستی داعش در سوریه نجات حکومت سوریه قلمداد شده و از سرکردگان گروه های تروریستی حاضر در سوریه خواسته شده است در مقابل " دخالت نظامی " روسیه وحدت خود را حفظ کنند.

مبلغان وهابی همچنین از " افراد دارای توانمندی و تجربه در همه زمینه ها " خواسته اند در سوریه بمانند و آنجا را ترک نکنند و در " سازندگی و آزادی " سوریه مشارکت کنند.

برخی تحلیلگران معتقدند که عربستان پس از ناکامی در بازداشتن روسیه از حمله به داعش در سوریه، مبلغان خود را وادار کرده است جوانان را برای جنگ در کنار گروه های تروریستی به سوریه گسیل کنند.