به گزارشافکارخبر،نظامیان رژیم صهیونیستی یک جوان فلسطینی را در داخل مسجد الاقصی بازداشت کردند.

نظامیان اشغالگر همچنین در جریان درگیری با فلسطینی ها در منطقه " رأس العامود " در قدس اشغالی، به سوی آنان گاز اشک آور شلیک کرده و یک جوان فلسطینی را با خود بردند.

رژیم صهیونیستی در ورودی های بخش قدیمی قدس، چندین ایست و بازرسی ایجاد کرده است.