به گزارشافکارخبر،سات " هسپرس " روزنامه المساء چاپ مغرب روز دوشنبه نوشت: خانواده های ده ها حجاج مغربی معروفترین وکلای فرانسه را برای شکایت از عربستان به دادگاه های بین المللی به خدمت گرفته اند.

المساء تأکید کرد: ۱۹ نفر از حجاج مغربی در منا جان خود را از دست دادند و تعدادی نیز مجروح و مفقود هستند.

این روزنامه مغربی خاطرنشان کرد: فعالان حقوقی مغرب نیز خانواده های دیگر قربانیان ، مجروحین و مفقودین منا را برای مراجعه به محاکم بین المللی ، آغاز تحقیقات درباره این فاجعه و محاکمه مسؤولان سعودی ترغیب می کنند.