به گزارش افکار خبر، سخنگوی وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: در حمله جنگندههای سوخو-۳۴ روسیه علیه پایگاههای داعش در "حمص"، دستکم دو انبار تسلیحاتی نابود شده است.روسیه مراکز فرماندهی و لجستیکی داعش را هدف میگیرد.