همزمان با برگزاری کنفرانس حزب محافظه کار انگلیس در منچستر، ده ها هزار نفر از مردم این کشور علیه سیاست های ریاضت اقتصادی دولت دیوید کامرون دست به تظاهرات زدند.

کد خبر: 453868