به گزارشافکارخبر، دکتر عبدالاله العزی مدیر دفتر سلامت عمومی در استان صعده با اشاره به حملات همه جانبه و مداوم هوایی، موشکی و خمپاره ای متجاوزان سعودی به مناطق مختلف استان صعده در شمال یمن و استفاده از سلاح های ممنوع شده علیه این منطقه گفت: بمباران گسترده استان صعده و استفاده از اسلحه ممنوع شده در سطح بین الملل، باعثانتشار گازهای سمی و شیوع بیماری ها در بخش های مختلف این استان شده است.


وی افزود: تاکنون حدود هزار و ۲۰۰ نفر در استان صعده به شهادت رسیده اند که اغلب زن و کودک هستند. بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر نیز مجروح شده اند که اغلب آنها نیز زن و کودک می باشند. این وضعیت نشان می دهد که متجاوزان خانه ها و محله های مسکونی را هدف قرار می دهند.


دکتر العزی خاطرنشان کرد: متجاوزان سعودی پنج بیمارستان را به همراه داروها، تجهیزات و وسایل پزشکی درون آنها در مناطق رازح، الظاهر، الملاحیط، باقم و کتاف ویران کردند. شش درمانگاه نیز در مران، المشاف، شدا، المنشق، نیدالبراق و قطابر در حملات متجاوزان ویران شد.


وی افزود: متجاوزان سعودی ۹ درمانگاه دیگر را در غافره، غزی الازد، ساقین، مندبه، غوار المشواه، النظیر، بنی النقم، الشوارق و برکان هدف قرار دادند.


دکتر العزی با اشاره به اینکه مناطق مرزی استان صعده اوضاع پزشکی و درمانی بدتری دارند، گفت: اغلب درمانگاهها و بیمارستانها به دلیل بمباران هوایی و موشکی سنگین از ادامه کار بازمانده اند.


مدیر دفتر سلامت عمومی در استان صعده تاکید کرد: بسیاری از نیروهای کادر پزشکی و درمانی به شهادت رسیده اند. تعدادی نیز مجروح شده اند اما با همان وضعیت، به انجام وظیفه دینی و اخلاقی خود مشغول هستند.

وی از سازمانهای بشردوستانه و بین المللی خواست تا برای کاستن از رنج و محنت اهالی استان که ناشی از تجاوزگری مستمر و محاصره ظالمانه متجاوزان سعودی است، وارد عمل شده و به وظیفه انسانی خود عمل کنند.