به گزارش افکارخبر، بر اساس این نقشه، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در منطقه " العرضی " و سلسله جبال آن مستقر هستند.

کل منطقه کوهستانی باب المندب نیز تحت کنترل نیروهای ارتش و کمیته های مردمی است.


منطقه " السقیا " که در مجاورت استان لحج قرار دارد، کاملا در تیررس نیروهای ارتش و کمیته های مردمی است.


اما منطقه " خور عمیره " پایگاه اصلی نیروها و مزدوران متجاوز سعودی است که ۶۰ کیلومتر از باب المندب فاصله دارد.

در منطقه " رأس العاره " هم پادگان کوچکی قرار دارد که نیروهای متجاوز در آن تلاش می کنند عناصر مسلح و مزدوران فراری را که از نبرد در مقابل نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن گریخته اند، دوباره جمع و سازماندهی کنند.


منابع یمنی تأکید کرده اند که عربستان سعودی در حملات خود به باب المندب، علاوه بر مزدوران و نیروهای همپیمان و عناصر القاعده، در حال کمک گرفتن از رژیم صهیونیستی است.