هشتاد سال پیش سعود با همکاری مستشاران انگلیسی، روسای تمام قبایل بدوی عربستان را گرد هم آورد و با معرفی برخی از این افراد به عنوان حاکم و والی خود را پادشاه نامید و پس از مدتی کوتاهی دولتی به نام عربستان سعودی در شبه جزیره عربستان ظاهر شد.

به گزارش تابناک به نقل از «الاسبوع العربی» پس از «سعود» فرزندان او به ترتیب «فیصل»، «خالد» و «فهد» بر عربستان پادشاهی کردند و اکنون نیز عبدالله پادشاه عربستان سعودی بشمار می رود.

شیوه حکومت در عربستان نیز بسیار متمرکز است.

در این کشور پادشاه در راس قرار دارد و او رئیس تمام شوراهای ملی است.

پادشاه رئیس دولت و رئیس خزانه کشور است او امیر هر منطقه(عربستان به چهار منطقه بزرگ تقسیم شده است) را مستقیما انتخاب می کند، استانداران با حکم او به استانداری می رسند، حکم شهرداران و فرمانداران را تنفیذ می کند و او «خادم الحرمین الشریفین» نیز هست.

درآمد نفتی عربستان به صورت ۲۵،۲۵ و ۵۰ درصد تقسیم می شود.

۲۵ درصد خالصه پادشاه است، ۲۵ درصد را به خاندان پادشاهی و درباریان اختصاص دارد و ۵۰ درصد مابقی را دولت هزینه می کند و ورود هر بخش به بخش دیگر از «ذنوب لایغفر» است و دست اندازی دیگران بر این تقسیم بودجه عواقب نابخشودنی دارد.

تمامی درآمد حج نیز برای توسعه حرمین هزینه می شود.