به گزارشافکارخبر، منابع بیمارستانی یمنی تأکید کردند در این حمله ۳۰ نفر کشته و بیش از ۵۰ تن مجروح شدند.
این زندان در شهر " البیضاء " در مرکز یمن قرار دارد.

۴ یمنی نیز در حمله جنگنده های متجاوز عربستان به بازار " حیدان " در استان صعده کشته شدند.


در استان مأرب هم جنگنده‌های سعودی ۱۵ بار مناطق " حباب "، " صرواح " و " الجدعان " را به وسیله بمبهای خوشه‌ای بمباران کردند.